Microsoft Access

Microsoft Access är ett effektivt verktyg för att skapa gränssnitt för att uppdatera databaser. Access innehåller även en mycket bra rapportgenerator.Access följer med i de större versionerna av Officepaketen, t ex samliga varianter av Office 365. Den för närvarande senaste versionen är Access 2013.

En enkel databasmotor (Jet) följer med Access, men för alla seriösa tillämpningar använder man SQL Server i botten som databasmotor, och bygger gränssnittet i Access. Detta upplägg gör att man kan bygga relativt stora lösningar med flera samtidiga användare i Access.

Jag har arbetat som konsult med Access sedan 1994. Lösningar som jag byggt i Microsoft Access under årens lopp inkluderar medlemsregister, fastighetsregister, ärendehanteringssystem, system för att presentera bokföringsdata med mera.